Kwaliteitsstatuut

 

 

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz-vrijgevestigden

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz
en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar
te maken. Deze praktijk beschikt over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

Dit Statuut wordt regelmatig up-to date gemaakt en opnieuw aangeboden ter goedkeuring. Het meest recente goedgekeurde kwaliteitsstatuut kunt u desgewenst opvragen bij de praktijk. Hieronder vindt u het algemene deel van het kwaliteitsstatuut. 

 

I. Algemene informatie

1. Gegevens ggz-aanbieder

Naam regiebehandelaar: Rianne Hekking-Geelen
BIG-registraties: 59049655925
Overige kwalificaties: Ik-grens trainer, BBACC (Boundary Based Awareness coach & Counselor), EMDR-therapeut, Gecertificeerd Brainspotting therapeut en coach, Schema-therapeut, ACT-therapeut, Compassionate Inquiry therapeut, gecertificeerd Havening therapeut, Mind-Eye-Power therapeut.
Basisopleiding: Ortho-pedagoog en GZ-psycholoog
AGB-code persoonlijk: 94010809

Praktijk informatie 1

Naam praktijk: Outside-In Psychologie Praktijk Hekking
E-mailadres: psychologiepraktijkhekkig@gmail.com
KvK nummer: 55711847
Website: psychologiepraktijkoutside-in.nl
AGB-code praktijk: 94063046

2. Werkzaam in:

De generalistische basis-ggz

3. Aandachtsgebieden

Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden,
type klachten, behandelvorm): Diagnostiek en behandeling van cliënten met zeer uiteenlopende klachten en problematieken, zoals
passend binnen de generalistische basisGGZ. Hiertoe behoren onder meer: • Somberheid, depressieve gevoelens • Angstklachten of paniekklachten • Klachten na een traumatische ervaring • Sociale angst • Slaapproblemen • Werkproblemen • Onverklaarde lichamelijke klachten • Onzekerheid • Studieproblemen • Assertiviteitsklachten •  Pieker-klachten • Problemen bij het verwerken van ziekte of verlies • Identiteitsvragen en vragen over zingeving. Klachten door ADHD en Autisme. Daarnaast psychische- of gedragsproblemen bij kinderen of opvoedvragen door ouders.
Gespecialiseerd in Trauma-behandeling/opheffen van blokkades.                         

Behandelvormen: ACT (Acceptance and Commitment Therapy), Brainspotting, EMDR, “een taal erbij’, schema-therapie, Internal Partswork, CI (Compassionate Inquiry) en de Havening techniek, Ik-grensbewustzijn, Sociaal Panorama, Focussing en meer
* Kinderen, hun ouders/gezin. Daarbij werk ik systemisch.
* Ook online behandelingen 

4. Samenstelling van de praktijk

Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en
BIG registraties van regie-behandelaren):
Medewerker 1
Naam: MJE Hekking-Geelen, praktijkhouder
BIG-registratienummer: 59049655925
9401 gz-psycholoog, basis GGZ
9406 gz-psycholoog

Gespecialiseerde ggz:
Geen

Voor verder details, vraag het up to date Kwaliteitsstatuut bij uw behandelaar

 

AANMELDING

Voor coaching/workshop/ supervisie of bij vragen:

zie invulveld hieronder:

Hoe wij met uw privacy omgaan, leest u hier: Privacy Policy

Outside-In Psychologiepraktijk Hekking

Adres: Josef Israelslaan 123
6813 JC Arnhem

E-mail: 
psychologiepraktijkhekking@gmail.com

Tel: +31 6 10548159

Openingstijden:

Voor cliëntencontacten is de praktijk geopend  op

Maandag tot en met donderdag

van 12:00 - 18:00 uur

• GZ-psycholoog en orthopedagoog

• Brainspotting therapeut

• Coach voor prestatieverbetering

• Ik-grens bewustzijn therapeut  en trainer en opleider

• Havening therapeut

• Supervisor 

 

 

 

Kvk nummer: 55711847

AGB praktijk: 94063046

AGB zorgverlener: 94010809

BIG: 59049655925

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut