Maak kennis

 

BIG-gegegistreerde psycholoog: 59049655925
Klik hier voor meer uitleg

Wie ben ik?

Ik vind het belangrijk dat u zich welkom, comfortabel en gehoord voelt. Verandering en herstel kan alleen gebeuren als u open en kwetsbaar durft te zijn. Daarvoor moet u zich veilig kunnen voelen. U kunt van mij deskundigheid verwachten en een respectvolle, oprecht geinteresseerde houding zonder oordelen.

Ik zie u niet als een patiënt die iets mankeert maar een dapper mens die hulp durft te vragen om zich (weer) prettig en (veer)krachtig te voelen. Daar heb ik respect voor!

Maak kennis

Lees hieronder meer over uw behandelaar

U kunt gebruik maken van een vrijblijvende (online) kennismaking met Rianne Hekking*

* 30 min zijn gratis

Lees ook meer over mijn visie op klachten en behandeling.

 

 Wie ben ik?

 

Na mijn studie ortho-pedagogiek aan de Radboud Universiteit in Nijmegen heb ik in 1999 de post-doctorale opleiding tot GZ-psycholoog afgerond.  Als gedragswetenschapper/behandelcoördinator heb ik gewerkt in het speciaal onderwijs, de jeugdhulpverlening, de GGZ en voor particuliere psychologen/pedagogen praktijken. Daarnaast werkte ik als docent Pedagogiek aan de Hogeschool Arnhem/Nijmegen. Sinds 2013 heb ik naast werk in loondienst een start gemaakt met mijn eigen praktijk en deze geleidelijk uitgebreid tot de praktijk zoals die nu is. Dit biedt me de vrijheid om meer tijd en de optimale aandacht te kunnen besteden aan mijn cliënten/coachees en opdrachtgevers en om te kunnen werken volgens mijn eigen inzichten. Sinds enkele jaren bied ik zelf Masterclasses en workshops aan op het gebied van Ik-grensbewustzijn (zie www.ik-grens.nl) en nascholing via Con Amore; opleidingsinstituut voor professionals.

Studie, training en het bijhouden van nieuwe ontwikkelingen in het werkveld is voor mij een continu proces waaraan ik nog steeds minstens een dag per week besteed. Niet alleen het vergroten van theoretische kennis is voor mij belangrijk maar vooral ook het ontwikkelen van mezelf als mens en als therapeut om u te kunnen bieden wat u nodig heeft.

Mijn visie is dat ik als therapeut in staat moet zijn u te zien in wie u bent vanuit een open en positieve grondhouding. Daarbij wil ik niet beïnvloed worden door (voor)oordelen en/of eigen onverwerkte bagage. Een goede therapeut moet zich er bewust van zijn als hij/zij zelf getriggerd wordt door verhalen en emoties van de client en weten hoe hiermee om te gaan. Dit vergt zelfreflectie, werken aan eigen (oude) emotionele pijn en ervaringen en goed zorgen voor mezelf, want het horen en zien dat mensen heftige zaken hebben meegemaakt, doet natuurlijk ook iets met mezelf. Dat besef ik me goed en daarom besteed ik hier veel aandacht aan, zodat ik maximaal ‘in de staart van de komeet (de client)’ kan blijven, aldus dr. D. Grand.

Met mijn gezin heb ik langere tijd in de UK en in de US gewoond en gewerkt. Ik heb het voorrecht (gehad) om daar intensief te leren van en te trainen met wijze en invloedrijke mensen zoals dr. David Grand (BSP) en dr. Gabor Mate (CI) en nog steeds van dr. Nick Blaser (ik-grenzen). Verder heb ik bij Mental Health Caribbean in Bonaire gewerkt, waardoor mijn multi-culturele bewustzijn verder is gegroeid. Tevens heb ik gewerkt in de gespecialiseerde GGZ in Spanje waar (elders uitbehandelde) mensen met forse burnout problematiek of andere ernstige energie-problemen intensieve, multi-disciplinaire behandeling krijgen. Al deze levens- en werkervaringen en zeker ook het zelf opvoeden van drie kinderen hebben mij gevormd tot en wie ik nu ben en wat ik kan bieden aan mijn client, coachee, supervisant of deelnemer aan mijn traingen. Bij twijfel, maak gerust een gratis (online) afspraak om te kunnen ervaren of we samen een goed team vormen om aan uw herstel te werken.

Mijn visie en inzichten op het ontstaan van klachten en mijn werkwijze

 

Veel problemen waarmee mensen zich bij de praktijk melden hebben als kern dat ze als kind een manier hebben gevonden om de pijn niet te hoeven voelen. Pijn die vaak al op jonge leeftijd ontstaan is doordat hun basisbehoeften niet (geheel) vervuld zijn. Dus emotionele pijn, die wel degelijk lichamelijk gevoeld wordt doordat ze b.v. als kind niet gezien of geliefd werden, er niet bij hoorden, zich onveilig te voelden of door het verlies van een belangrijk persoon.

Deze pijn voelt vaak als ondraaglijk en de kwetsbaarheid als te gevaarlijk. Een (jong) mens zoekt naar manieren om daar mee om te gaan. Dit kan b.v. door te zorgen dat je wel gezien wordt (b.v. continu aandacht vragen, theatraal gedrag) of wel gewaardeerd en geliefd wordt (b.v. door anderen te ‘pleasen’ of erg succesvol willen zijn).

Mensen doen ook al jong onbewuste pogingen om te zorgen dat de pijn niet zo heftig voelt. De ene doet dat door de verbinding tussen lichaam en geest te verbreken (dissociatie) en ‘in het hoofd’ te vluchten en de emotionele pijn niet meer te voelen. De ander gebruikt daarvoor ‘zelfmedicatie’, waardoor pijnlijke gevoelens verdoofd worden en ze zich (even) beter voelen, zoals door het gebruik van alcohol, drugs, medicijnen, teveel eten, zoetigheid eten etc. Weer anderen ‘rennen weg’ van de pijn door altijd maar bezig te zijn, het iedereen naar de zin te maken, altijd de beste willen zijn etc.

Bovendien vertellen veel volwassenen dat ze als kind niemand hadden waarmee ze hun angst, pijn of stress konden delen, ze moesten zich juist groot houden. Of hun verhaal werd niet geloofd!

Dit zijn belangrijk overlevingsmechanisme voor een kind maar het heeft wel hoge kosten. Indien niet aan de basisbehoeften van een kind wordt voldaan, heeft dat kind een (onbewuste) keuze te maken tussen authenticiteit of hechting (met zijn ouders/verzorgers). Gezien de afhankelijkheid van een kind van volwassen is er dus geen keuze en wordt de authenticiteit, hun essentie, dus opgegeven.

Een gevolg van het onderdrukken van nare gevoelens is dat het kind ook nauwelijks andere gevoelens en signalen meer ontvangt vanuit de innerlijke wereld, zoals of een situatie wel te vertrouwen is of niet (waardoor meer kans op hertraumatisering!) Vaak ontstaan er ook nog van allerlei lichamelijke of psychische klachten. Sterker nog, juist het vermijden van pijn leidt vroeg of laat tot allerlei klachten! Alleen wordt bijna nooit de link gelegd.

‘The very avoidance of pain creates suffering’

Kinderen zijn afhankelijk van volwassenen die in hun basisbehoeften moeten voorzien en hebben geen keuze. Zodra kinderen volwassen worden en minder afhankelijk van volwassenen zijn, worden deze onbewuste mechanismen vaak voortgezet (patronen). Mensen denken vaak onterecht dat dit karaktertrekken zijn (onzeker, eigenwijs, driftig, teruggetrokken) maar vaak zijn het copings-mechanismen en die staan nogal eens in de weg van een gezonde ontwikkeling en gezonde relaties. Vroeg of laat merken ze wellicht dat telkens dezelfde soort problemen op hun pad komen (in relaties, op het werk, etc) of dat ze psychische of chronische lichamelijke klachten krijgen. Vaak heeft zich ook een negatief zelfbeeld gevormd of zijn ze bang om te falen.

Veel clienten denken dat ze het niet waard zijn om van te houden, dat ze niet belangrijk zijn, dat ze niet zichzelf mogen zijn en ontwikkelen een interne criticus die om de haverklap opduikt om hun gedrag of wie ze zijn, af te keuren. Gevoelens van schaamte is vaak een gevolg.

‘Als je in een (beschermende) schaal zit, kun je alleen binnen die grenzen groeien’

Het vergt vaak tijd, moed en aanmoediging van buitenaf voordat iemand zich aanmeld bij een therapeut voor hulp. Mensen denken dat het vast vanzelf over gaat, dat therapie toch niet helpt en vaak is het angst voor het onbekende en hun kwetsbaarheid.

Ik ben mij daarvan bewust en doe mijn best om u de gelegenheid te geven mij te leren kennen en u een veilige plek te bieden. Ik zal open en respectvol luisteren naar uw verhaal en u helpen daarbij in contact te komen/zijn met uw gevoelens in het hier en nu.

Inmiddels ben ik zodanig goed bekend met de behandelmethodes die ik gebruik dat ik ze flexibel en naast elkaar kan inzetten, op een manier die bij u past. Er zal altijd met u overlegd worden hoe we gaan werken.

We werken als een team samen aan uw herstel, zodat u weer in vrijheid keuzes kunt maken in uw leven, los van allerlei vastgeroeste patronen en negatieve gedachten. Daarbij ga ik u niet ‘fixen’ of adviezen geven maar wel met geduld, begrip en met mijn volle aandacht, de ruimte bieden om samen uw weggestopte negatieve gevoelens te verwerken.

Om dat proces aan te gaan en om te kunnen groeien als persoon moet u zich kwetsbaar durven opstellen. Daarvoor is een veilige omgeving nodig en vertrouwen in mij als therapeut. Ik ben me  bewust van deze verantwoordelijkheid. Door zelf zoveel mogelijk ‘present’ te zijn, dus in contact met mijn gevoelens en daarmee ook met u, zal ik daarvoor niet alleen mijn kennis maar ook mijn gevoel als leidraad gebruiken. Verder hebt u voor een groot deel de leiding over wat en wanneer u iets wil zeggen en doen en voel u vrij om aan te geven als u iets anders nodig hebt.

Ik draag mijn professionele verantwoordelijkheid voor dat wat ik bied en hoe ik dat bied, met vertrouwen in uw herstel. U draagt de verantwoordelijkheid voor wat u daarmee gaat doen!  Ik kan u daarbij helpen.

Het is dus teamwork, met de ervaring dat het hard werken is….                                                                                                        en dat het loont!

‘Wat je ook doet, sluit je niet af van je pijn,
Accepteer je pijn en blijf kwetsbaar.

Vertaling uit Tibetan book – living and dying

Ga naar ‘contact’ om een kennismakingsgesprek aan te vragen en/of om aan te melden

 

Outside-in Psychologie Praktijk Hekking - vanwaar deze naam?

 

Een reden van de naam ‘Outside-in’ is dat ik opgeleid ben in systemisch en systeem theoretisch werken, waarbij het individu niet los gezien kan worden van zijn omgeving.

We zijn allemaal volmaakt zoals we oorspronkelijk zijn. De buitenwereld (outside) heeft echter invloed op elk individu en hoe die zich voelt (inside). Het is voor mij belangrijk om die invloed ook te bekijken en te begrijpen. Dat geldt voor elke cliënt maar vooral voor kinderen, die vaak geen keuze hebben omdat ze afhankelijk zijn in hun basisbehoeften van ouders en andere volwassenen in hun leven.

Voor mij is het dan ook vanzelfsprekend om die invloed van buiten te onderzoeken, dit te bespreken en te benoemen en voor de client belangrijke mensen te betrekken bij het behandelproces. De buitenwereld heeft grote invloed op de ontwikkeling van de binnenwereld van een mens ‘outside-in’.

 

Een andere reden van deze naam is dat er een helende werking uitgaat van weer in contact gaan met innerlijke gevoelens (inside) nadat er een disconnectie ontstaan is met het gevoel omdat (toen) de innerlijk pijn te groot en overweldigend was.

In dat geval neemt ‘het denken’ (outside – buiten de ‘tuin’) de overhand met als gevolg dat de intuïtie (onze levenscompas) geen ruimte krijgt en we met onze gedachten meestal in het verleden of in de toekomst zijn (gepieker) in plaats van in het hier en nu. Dit is een veel voorkomend -onbewust- copingsproces, vaak al uit de kindertijd, om te kunnen dealen met de innerlijke pijn die toen te groot was.

Door te oefenen om ‘mindful’ of ‘present’ te zijn en zo de innerlijke gevoelens die zo lang vermeden zijn (samen) onder ogen te komen, komt de verwerking en de heling op gang. Een proces van ‘Ouside’ naar ‘Inside’ dus.

 

The path of mindfulness is not a journey from here to there but from there to here (Kornfield, 2008). In order to arrive in your inner world, you must cross the boundary of your inner world from outside to within.

Referenties

Zeer professioneel met persoonlijke betrokkenheid. Deze combinatie zorgt voor een veilig gevoel, en het gevoel echt gezien en gehoord te worden. Rianne laat je verder gaan en kijken dan je mogelijk achtte. Dit zorgt niet alleen voor herstel maar ook voor nieuwe inzichten en verhoging van veerkracht. Wat je onmogelijk dacht te zijn, wordt na haar hulp niet alleen mogelijk maar normaal. Tevens krijg je ook veel nieuwe inzichten en tools die je niet meer kwijt zal raken. Mijn ervaring is dat ik na elke sessie niet alleen mijn verhaal kwijt kon maar ook de rust in mezelf weer heb kunnen vinden. Ze neemt de tijd en maakt de dingen af, waardoor je je weer stuk voor stuk heel gaat voelen. Ze past zich aan aan jou en zorgt ervoor dat de hulp die er is jou verder helpt. Ze is een actieve aanpakker voor je klachten met oog en hart voor jou veiligheid en herstel proces. Ik ben van mening dat niet alleen Nederland maar de wereld een psycholoog zoals Rianne nodig heeft.

S.

21 jaar (juni 2022)

I still can’t believe how life-changing the therapy was for me. Even after a year, my life continues to be a happy adventure. You helped me to learn to accept and enjoy it.

Thank you so much!

G.S.

Rianne straalt rust uit, heeft humor en heeft en geeft het volste vertrouwen in mijn mogelijkheid om angst en andere emoties en indrukken te verwerken en dit zo een plek te geven. Ze heeft mij geleerd hoe ik mijn spanning kan reguleren, heeft mij geholpen mijn spanningsgebied te vergroten en te optimaliseren.

Rianne heeft een gave om volledig present te kunnen zijn, zelfs op (online) afstand, zelfs als ze niets zegt. Daarbij is ze iemand die niet de methodiek laat bepalen, maar de methodiek afstemt op wat er op dat moment nodig is. Of combineert de verschillende methodieken. Dat kan alleen door haar gevulde rugzak aan kennis en ervaring en rotsvaste overtuiging dat ook ik een lichaamsluisteraar kan worden en angst en wantrouwen plaats maakt voor vrijheid en liefde. En dat is ook wat de trauma behandeling mij heeft opgeleverd!

Nathalie (aug. 2020)

Zo veel dank voor de helende sessies Rianne! De inzichten die ik heb gekregen door jouw vragen en je manier van werken, maakt dat ik nu de mogelijkheid heb om het leven in perspectief te zien. Ik heb daar heel veel aan gehad en het geeft rust! Daarnaast ben ik zware en negatieve gevoelens kwijt die me altijd in de weg stonden en ze blijven weg! Dat had ik van tevoren niet verwacht.

Ik ben erg blij dat ik destijds de moeilijke stap genomen heb om me aan te melden!

E.F.

In the course of a few weeks and a variety of therapeutic tools, Rianne Hekking raised me out of a bad episode during my failure to cope after the death of my wife, and led me into a healthier and happier life.

I found her to be a thoroughly caring person, and her therapeutic approach to be highly perceptive, inciteful, innovative, flexible, and effective.

G.S.

Ik heb een traject doorlopen bij Rianne om meer inzichten te krijgen over mezelf en hoe ik bij de ander mijn eigen grenzen kan aangeven. Ik heb geleerd om veel meer in mijn eigen “tuin” te blijven en die ook te onderhouden. Daardoor creëer je een (nog) betere verbinding met de ander. Ook voor de traumaverwerking is het belangrijk om eerst naar de pijn toe te gaan. Rianne heeft mij op een veilige manier daar naar toe gebracht en door het proces begeleid. Ik heb van haar geleerd om meer bij mijn gevoel te komen en daar bij stil te staan op bepaalde momenten. Het bewustzijn hiervan zorgt ervoor dat anderen mijn grenzen ook beter zien en respecteren.

Dank Rianne voor je deskundige hulp. 

MvdS 2022

I only needed two sessons to be able to move on again! It was amazing Rianne! you work in such a gentle, attentive and intuitive way that I felt completely safe and I didn’t feel raw after the sessions. I got access to joy, growth and faith again. Thank you so much!

M.H.

60 jaar

Toen ik bij Rianne kwam was ik na een burnout zwaar getraumatiseerd door allerlei mijn ervaringen maar vooral mijn periode in de GGZ had zo’n impact gemaakt op mijn leven dat ik langere tijd niet meer in staat was om te werken, .. read more

JdV

Working with Rianne for the last 10 months has changed my life. As a survivor of severe childhood trauma, I have felt truly safe opening up with her in session. This is due to her ability to be present and nonjudgmental, guiding me but allowing me to find my own answers in the process. She is wise and has much experience to draw on. She offers powerful, effective tools for healing. As a therapist myself, she has helped me grow in my skill and understanding, making my work with my own clients more effective. She is a true professional and I would not hesitate to recommend her to anyone.
E.N.

Na een jaar lang medische onderzoeken die niets opleverden kon ik nog steeds nauwelijks lopen door allerlei klachten en ik was altijd moe. Ook ademhalen ging vaak moeizaam en ik was nog niet eens 20! Rianne vroeg wat door en vertelde dat mijn lichamelijke problemen een psychische oorzaak zouden kunnen hebben. Ik weet nog dat ik er niets van geloofde maar ze bood me aan om een paar sessie te doen bij haar om te ervaren of het verlichting zou brengen. Nu, 8 maanden later voel ik me als herboren! Ik heb weer energie, ben bijna helemaal klachtenvrij en heb het gevoel dat ik leef in plaats van overleef!

Het was een intensief traject maar ik ben zo blij dat ik doorgezet heb en dat ik toevallig dat praatje met Rianne heb gehad! Ik moet er niet aan deken hoe mijn leven er anders uitgezien had…

L.v.I.

20 jaar

Rianne neemt de tijd voor je, waarbij ze goed afgestemd is op de client. Vanuit een gelijkwaardige positie, ondersteunt Rianne zonder oordeel en maakt zorgvuldig de juiste afwegingen.
Ik kan je haar zo aanbevelen!

 

De Wolf Consultancy

Flexibel en met humor brengt Rianne in grote stappen orde en overzicht over de inhoud van mijn hulpvraag. Rianne is transparant over de methodes die zij toepast. Zij geeft mij tijdens de therapie een gevoel van veiligheid en comfort. Ik voel mij in veilige handen. Ik word begeleid door iemand die kennis van zaken en ruime ervaring heeft.
Op dit moment heb ik stappen gezet, voel vertrouwen, ruimte en handvaten om deze mooie ontwikkeling zelfstandig of met hulp van anderen verder vorm te geven.

Tineke M. 2020

Ik was al bij meerdere therapeuten geweest voordat ik bij Rianne kwam maar daar had ik weinig effect van gemerkt. Toen ik begon voelde het alsof ik zware gewichten aan mijn voeten had, waardoor ik niet echt verder kwam in mijn leven. Nu ik het traject bij Rianne heb afgerond is die last verdwenen, waardoor het leven lichter voelt, ik lekker in een flow zit en vertrouwen in de toekomst heb. Alle doelen zijn bereikt, daar ben ik echt blij mee.

Omdat ik in het buitenland woon waren de sessies online. Dat werkte goed voor mij. Toen ik een keer in NL was heb ik een Brainspottingsessie in de praktijk gedaan. Daarna ging het ook prima online.

Wat ik fijn vond was dat ik oprechte betrokkenheid en connectie voelde vanuit Rianne. Ze zoekt naar de modus die voor de client het beste werkt. Ook gaat ze niet langer door met behandelen dan nodig is. Ik kan echt geen kritische punten bedenken en ik zal Rianne absoluut aanraden aan anderen als therapeut.

KO Okt. 2023

Bij Rianne Hekking heb ik met grote tevredenheid therapie gehad over een periode van ruim 1,5 jaar. Moeiteloos kon er gewisseld worden tussen structureel grote problemen aanpakken en flexibeler barrières aanpakken die me op dat moment in de weg zaten om mijn leven te kunnen overzien. Sinds het begin van de therapie ben ik gegroeid van student die vastzat in zowel de studie als sociale situatie naar een gelukkig full-time werkend persoon en heb ik energie en zin om van alles te ondernemen in mijn vrije tijd.

T.Z.

26 jaar

Rianne is een vakvrouw. Zij begeleid je naar je innerlijke ‘tuin’ en leert je dat grenzen-stellen je vrijheid geeft. Met en door haar benadering krijg je greep op het leven volgens jouw waarden. Dát maakt je flexibel en dat is een weg tot voluit leven.

J.

First, I want to say that I would recommend Brain spotting to everyone who is struggling with emotional pain or nerves or anything can be seen as an obstacle. I am really glad I did this because I am less nervous now. What I liked the most about Brainspotting is that you don’t have to talk a lot (if you want you can but if you are not a talker then you don’t have to).
Kim

15 jaar

My healing process has been a privilege and working with you was a privilege as well, and very transforming. You have helped enormously in the task of re-parenting myself by guiding me with candid compassion and empathy. It was truly a game-changer.

Catarina Martins

28 jaar

Het opstellen van mijn tuin was een mooie manier om inzicht te krijgen in mijn grenzen.

Het kijken vanuit verschillende perspectieven is daarbij helpend.

Daarnaast gaf jij alle ruimte om bij de beelden stil te staan, zodat ik kon voelen wat de veranderingen in mijn tuin en in de grenzen teweeg brachten in mij.

Wat ik naderhand merk, is dat ik hierdoor anders kan omgaan met kritiek: ik kan kijken wat ik er mee kan en bij de ander laten wat daar hoort.

Het eindbeeld draag ik mee en herinnert mij als de grenzen dreigen te vervagen.

Margriet W.

Wat ik erg waardeer is jouw betrokkenheid en de passie waarmee jij je werk uitvoert. Je bent deskundig, professioneel en warm. Het is bijzonder hoe goed je kunt afstemmen op de ander en tegelijkertijd een rots in branding bent, zodat het veilig voelt om te kunnen verwerken wat zo lang weggestopt zat. Ik ontkende dat er demonen in me zaten maar ze bonkten wel elke nacht op de poorten. Nu is het rustig, geen angst meer en als ik iets naars voel ga ik tijdig op onderzoek uit. Je hebt me ook geleerd om mindful te zijn en om mezelf te accepteren zoals ik ben. Ik ben je erg dankbaar daarvoor. Het voelt een stuk lichter en zonniger zo! Ik kan weer verder op mijn pad en zit nu zélf achter het stuur van mijn eigen (levens)bus! 

W. 2020

AANMELDING

Voor coaching/workshop/ supervisie of bij vragen:

zie invulveld hieronder:

Hoe wij met uw privacy omgaan, leest u hier: Privacy Policy

Outside-In Psychologiepraktijk Hekking

Adres: Josef Israelslaan 123
6813 JC Arnhem

E-mail: 
psychologiepraktijkhekking@gmail.com

Tel: +31 6 10548159

Openingstijden:

Voor cliëntencontacten is de praktijk geopend  op

Maandag tot en met donderdag

van 12:00 - 18:00 uur

• GZ-psycholoog en orthopedagoog

• Brainspotting therapeut

• Coach voor prestatieverbetering

• Ik-grens bewustzijn therapeut  en trainer en opleider

• Havening therapeut

• Supervisor 

 

 

 

Kvk nummer: 55711847

AGB praktijk: 94063046

AGB zorgverlener: 94010809

BIG: 59049655925

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut