Psychologische behandeling

Voor wie?

 Volwassenen, jongeren en kinderen (met hun ouders) kunnen terecht voor psychische hulp of opvoedkundige ondersteuning bij Outside-in Psychologie Praktijk Hekking

Zorgproces

Na aanmelding via de contactpagina wordt er telefonisch contact met u opgenomen. U kunt vragen stellen en kennis maken voordat u besluit of we een intakegesprek plannen.

Behandelaanbod

Ondanks de kleinschaligheid van de praktijk is er een  breed aanbod van innovatieve en effectieve behandelmethoden. In overleg met u wordt gekozen voor de meest passende  behandelvorm(en).

Tarieven

 

Voor face-to-face, online consulten en andere opties.

 

Veel voorkomende klachten

 • Stemmingsklachten: somberheid, eenzaamheid, hopeloos voelen, depressieve klachten, sterk wisselende stemming.
 • Angstklachten: fobieën, paniekaanvallen, terugkerende gedachten, piekeren, faalangst
 • Energieproblemen: langdurig oververmoeid, overspannenheid, burnout
 • Aanpassing- en verwerkingsproblemen: rouwverwerking, traumaverwerking, omgang met ziekte, levensfase-problematiek, fertiliteitsproblematiek.
 • Identiteitsproblemen: negatief zelfbeeld, onzekerheid, problemen rondom assertiviteit, schaamte of genderidentiteit.
 • Psychosomatische klachten: chronische lichamelijke klachten zonder duidelijk aanwijsbare medische oorzaak, zoals hoofdpijn, buikpijn, allerlei spanningsklachten, hyperventilatie, langdurige vermoeidheid.
 • Interpersoonlijke problemen: relatieproblematiek, opvoedingsproblemen, omgaan met scheiding, conflicten, slachtoffer van schadelijk gedrag van anderen (pesten, geweld, manipuleren, narcistische relatie/ouder, etc).
 • Werk en studieproblemen: verlies van werk, concentratieproblemen, faalangst, onderpresteren.
 • Schadelijke/niet constructieve gedrags- en/of relatiepatronen willen doorbreken
 • Ik-grens thema’s: u gaat zelf vaak over grenzen van anderen en/of anderen respecteren uw grenzen niet
 • Slaapproblemen: inslaap/doorslaap moeilijkheden bv door piekeren
 • Eetproblemen: te veel of te weinig eten, verstoring normale eetpatroon.
 • Levensloopbegeleiding b.v. voor mensen met een autisme spectrum stoornis of ADHD
 • Gedrags- en aanpassingsproblemen bij kinderen en jeugd
 • Opvoeduitdagingen en -vragen van ouders of opvoeders

Voor wie nog meer?

Ook als u zich niet (helemaal) herkend in bovenstaande klachten, maar toch psychische hulp zoekt, kunnen we in de intake samen bekijken wat er speelt en wat u nodig heeft.

De Praktijk biedt geestelijke gezondheidszorg/therapie voor mensen met lichte tot matige psychische klachten. Mensen die geen klachten ervaren maar zichzelf willen ontwikkelen op persoonlijk vlak zijn eveneens welkom.

Voor wie niet?

Indien er sprake is van zeer ernstige, complexe en/of acute problematiek (zoals bij actueel suïcide gevaar, bij een psychose, ernstige persoonlijkheidsstoornissen of een te laag BMI) of klachten die langdurige behandeling vergen (zoals OCD) kunt u zich, via de huisarts, aanmelden bij de gespecialiseerde GGZ.

Informatie voor Expats en Nederlanders die in het buitenland wonen

Door mijn eigen ervaringen met het wonen en werken in vijf verschillende landen, heb ik een beeld van wat het betekent om een buitenlander te zijn. En hoe het is om een afstand van je land van origine te hebben, een leven op te bouwen in een andere cultuur en nooit echt helemaal onderdeel te worden van de nieuwe sociale omgeving daar. Expats en geëmigreerden zijn een risicogroep voor het krijgen van psychische klachten zoals stress, slaapproblemen, angstklachten, depressieve klachten, eenzaamheid en ernstige heimwee. Het aantal expats met psychische problemen is veel groter dan vaak gedacht. Dat betreft niet alleen degene die uitgezonden wordt maar ook de partner of andere gezinsleden. Het regelwerk is vaak enorm, de aanpassingen een uitdaging en de steunbronnen van thuis vallen vaak weg. De werkelijkheid kan anders zijn dan de droom die men er vooraf van had. Tijdige behandeling  van de klachten kan ernstige problemen, uitval van werk en voortijdig vertrek, vaak voorkomen. Er is moed nodig om te erkennen dat het niet goed gaat en dat er hulp nodig is. De mogelijkheid van online behandeling of coaching in uw eigen taal met iemand die uw ervaringen begrijpt maakt de stap naar het daadwerkelijk aanpakken van psychische klachten een stuk gemakkelijker.

Informatie voor kinderen

Iedereen heeft wel eens problemen, ook kinderen. We leren er vaak van hoe we dingen kunnen oplossen.

Maar soms is er een probleem waar je al langer last van hebt en je weet niet hoe je dat op kunt oplossen.

Bijvoorbeeld als er iets gebeurd is en je blijft er maar over nadenken of rot over voelen. Het kan ook zijn dat je heel bang voor iets bent. Of misschien gaat het niet zo goed op school. Het kan zijn dat je je vaak boos of verdrietig voelt. Of je hebt het gevoel dat niemand je begrijpt. Maak je vaak ruzie of word je gepest? Er zijn ook kinderen die iemand verliezen door een verhuizing of misschien de dood.

Dit kan heel erg naar voelen en ook heel lang duren. Sommige kinderen kunnen zich daarom niet meer concentreren op hun schoolwerk of ze gaan niet meer om met hun vrienden. Het komt ook voor dat jongeren zich verliezen in gamen of alcohol of drugs gebruik. Er zijn ook kinderen die flinke buikpijn hebben of heel moe zijn terwijl de dokter zegt dat er niets aan de hand is.

Vaak helpt het om er met je ouders of je leraar over te praten. Maar als dat niet genoeg helpt, dan is het fijn om met je ouders naar een pedagoog te gaan. Soms gaan nare gevoelens niet vanzelf over.

Een pedagoog of psycholoog heeft hiervoor gestudeerd. Die kan je, samen met je ouders, helpen hoe je hier weer uit kunt komen zodat je je weer goed voelt. Vaak zijn een paar bijeenkomsten al genoeg om te voelen dat je hier uit kunt komen en weer plezier kunt hebben in je leven.

Meld u nu direct online aan voor een behandeling!

Houd rekening met de actuele wachttijden. Deze vindt u op de homepagina.

Hebt u nog vragen voor aanmelding?

Stuur ons dan een bericht via het contactformulier op deze site of bel met de praktijk binnen de openingstijden.

 

Zorgproces volwassenen

Aanmelding

Op de homepage van deze website kunt u zien of er ruimte is voor nieuwe aanmeldingen. U wordt verzocht om daar rekening mee te houden.

De aanmelding vindt plaats via het aanmeldformulier. U kunt ook eerst bellen of e-mailen en evt. samen het formulier invullen.

 

Kennismaking

Nadat u zich heeft aangemeld neemt de behandelaar contact met u op voor een korte telefonische kennismaking, waarbij u de gelegenheid heeft vragen te stellen. U kunt ook gebruik maken van een vrijblijvend (online of face-to-face) kennismakingsgesprek (max. 20 min. gratis*). Indien dan blijkt dat u beter geholpen kunt worden binnen een andere vorm van hulpverlening zal de behandelaar dat met u bespreken. U wordt op de hoogte gesteld van een evt. wachtlijst en wanneer u een intakegesprek kunt verwachten.

 

Intakegesprek

U krijgt informatie over de praktijk en de werkwijze en de algemene voorwaarden van de praktijk. Dit laatste kunt u ook hier al downloaden, invullen en meenemen of terugzenden: algemene voorwaarden formulier

In het intakegesprek zal de behandelaar luisteren naar uw verhaal, uw klachten en naar wat u nodig heeft.  Het scheelt tijd als u onze intakevragenlijst invult die we kunnen bespreken maar dat hoeft niet. Tevens bespreken we of u een voor- en nameting wil door het invullen van een vragenlijst.

 

Behandeling

Samen met uw behandelaar worden de mogelijkheden qua behandelaanbod en -frequentie besproken. Wat u zelf wilt bereiken staat steeds centraal. Dit wordt omgezet in uw persoonlijke behandeldoelen en een beknopt behandelplan, waarbij de ontwikkeling daarvan regelmatig zal worden geevalueerd. Het behandel- of begeleidingstraject zal starten als er overeenstemming is over het best passende aanbod en nadat u het behandelplan ondertekend heeft.

De frequentie, locatie (ofwel online) en het tijdstip, van de sessies worden in overleg met u afgesproken. Dit kan in de loop van het traject aangepast worden. Na een evt. meting van de klachten via een korte online vragenlijst gaat het behandeltraject starten. We evalueren regelmatig of de behandeling gaat zoals gewenst. Indien nodig stellen we de wijze of de inhoud ervan bij.

Soms blijkt het nodig om (eerst) psychodiagnostiek (onderzoek) te laten doen. Dat kan in de meeste gevallen door uw behandelaar verricht worden. Zowel bij het onderzoek als tijdens de behandeling kan het voorkomen dat ook andere mensen die relevant zijn voor uw herstel, uitgenodigd worden voor een gesprek of voor psycho-educatie (uitleg). Dat zal alleen met uw toestemming gebeuren.

Zodra de behandeldoelen behaald zijn of u besluit om te stoppen vindt er een afronding plaats. In overleg vindt er dan eventueel een ROM-eindmeting en bespreking daarvan plaats. Ook wordt uw tevredenheid gemeten en/of besproken. Er vindt niet standaard een eindrapportage plaats.

 

Losse sessies

Er zijn mensen die behoefte hebben aan slechts een of enkele (online) sessies. Dit kunnen mensen zijn die al eerder een traject hebben gevolgd, mensen met lichte problematiek of professionals die coaching/therapie vragen om zelf optimaal te kunnen blijven functioneren. In dat geval is het intakeproces vaak kort wordt er snel gestart met het coachings/behandelproces.

 

Zorgproces kinderen en jeugd

 

Aanmelding

U kunt uw minderjarig kind telefonisch of via het aanmeldformulier aanmelden. Een jongere vanaf de leeftijd van 16 jaar kan zich ook zelfstandig aanmelden.

De aanmelder wordt daarna z.s.m. door de behandelaar gebeld en er wordt besproken wie er bij het intakegesprek aanwezig zal zijn. Bij voorkeur ouder(s)/verzorger(s) en kind maar daar kan van afgeweken worden. 

 

Kennismakingsgesprek

Indien u vooraf graag een vrijblijvend (online) kennismakingsgesprek wilt plannen is dat mogelijk (max. 20 min gratis). U kunt ook uw vragen stellen tijdens het telefonische contact en daarna een intakegesprek inplannen

 

Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek luistert de behandelaar naar uw verhaal en dat van uw kind (en evt. anderen) en wat er nodig is. Soms is er psychodiagnostiek of gezinsdiagnostiek (onderzoek) nodig voordat de behandeling kan starten.

U krijgt informatie over de praktijk en de werkwijze en de algemene voorwaarden van de praktijk. Dit laatste kunt u ook hier al downloaden, invullen en meenemen of terugzenden: algemene voorwaarden formulier

 

Behandeling

Indien het een behandeltraject betreft stellen we na de intake een behandelplan op met behandeldoelen waaraan gewerkt zal worden. Het belang van het kind (en het gezin) gaat voor, dus soms lopen zaken iets anders, maar wel altijd in overleg met u als ouder(s)/verzorgers en indien mogelijk met het kind/de jongere.

Bij jonge kinderen is er bij voorkeur een of beide ouders/verzorgers aanwezig bij de behandeling. Indien dit niet het geval is zullen de ouders toch nauw betrokken worden bij het behandelproces. Dit is een voorwaarde van Outside-in psychologie praktijk Hekking om een behandeltraject voor u kind te kunnen starten. Aangezien ik systemisch werk zal ik (de invloed van) de omgeving van het kind in de beeldvorming en in de behandeling betrekken.

We zullen samen werken aan de opgestelde doelen, zodat iedereen zich weer in zijn kracht voelt en in verbinding met elkaar. Voor kinderen is het van groot belang dat ze zich veilig, gezien, gehoord en geliefd voelen, vooral door hun ouders, om zich tot een gezonde en blije volwassene te kunnen ontwikkelen. Daar kan ik u en het gezin bij ondersteunen. Soms betekent dit dat ik daarvoor (tegen vergoeding) naar huis, school of een andere locatie kom.

 

Losse sessies

Er zijn jeugdigen die voor een of enkele sessies komen. In dat geval gaan we na de intake en het formuleren van de hulpvraag gelijk aan de slag.

 

Online sessies

Indien er vraag is naar online sessies voor jongeren dan kan dat besproken worden. Met jonge kinderen wordt er enkel op locatie gewerkt.

 

Vergoeding

De praktijk heeft geen contracten met de gemeentes afgesloten dus behandeling voor kinderen onder de 18 jaar worden helaas niet vergoed. Zie hier de  tarieven voor kinderen en jeugd

Ons behandelaanbod

Outside-in psychologiepraktijk Hekking is bekend met de professionele standaard en dus kwaliteitsstandaarden voor de GGZ  (zie ook ggzstandaarden.nl).

Binnen onze praktijk wordt eclectische gewerkt en kan er gebruik gemaakt worden van een of meerdere behandelmethoden. Welke methoden gebruik worden hangt af van de soort klachten, uw hulpvraag en wat het beste bij u past. Voorbeelden van ons behandelaanbod zijn de bekendere vormen zoals EMDR, ACT,  (cognitief)gedragstherapeutische interventies, Schematherapie, mindfulness, e-health en psycho-educatie. Als basis wordt de polyvagaal theorie van Stephen Porges aangehangen. Deze theorie geeft inzicht in dat wat er met mensen gebeurt in geval van verstoring van het gevoel van veiligheid.  Tenslotte vindt er desgewenst samenwerking plaats met andere behandelaars, uw verwijzer, bedrijfsarts en evt. mensen uit uw netwerk.

Tevens is een uitgebreider arsenaal van methoden en benaderingen in te zetten zoals systemische (tafel)opstellingen, contextueel werk, Innerlijke delen werk en Compassionate Inquiry (Gabor Maté) maar ook de innovatieve en effectieve therapievormen zoals Brainspotting, Havening en Ik-grens bewustzijn therapie. Deze vormen hebben een psycho-sensorische basis. Daarnaast ben ik ook geschoold in het gebruik van EFT (tapping) en het Sociaal Panorama.

Lees hieronder (in willekeurige volgorde) meer over een aantal methoden die binnen Outside-in psychologiepraktijk Hekking geboden worden. Er kunnen ook technieken gebruikt worden die hier niet bij staan. Er zal overleg plaatsvinden over welke benadering het beste bij u past.

Havening Technieken®

Rianne Hekking is een gecertificeerd Havening practitioner. Voor meer informatie zie mijn website Havening.online 

Havening is een nieuwe therapievorm, gericht op lichaam én geest met verbluffende en blijvende resultaten. U hoeft hierbij niet het hele verhaal te vertellen en niet onnodig lang de nare gevoelens te beleven!

 • Bevrijd uzelf definitief van ontregelende gevoelens
 • Verander ongewenst gedrag en gewoontes
 • Maximaliseer uw potentieel
 • Vergroot uw zelfvertrouwen
 • Versterk uw mentale flexibiliteit
 • Optimaliseer uw (professionele) prestaties

Voor welke klachten is Havening geschikt?

De Havening Techniek kan u helpen om op angst gebaseerde klachten, snel en blijvend weg te nemen. Zie voor meer informatie hierover op Havening.online

 

Wie kan gebruik maken van Havening?

 • Volwassenen, jongeren en kinderen
 • (Professionele) artiesten, sporters
 • Werknemers en leidinggevenden voor prestatieverbetering
 • Bedrijven/organisaties die zorgen voor hun personeel en werkuitval willen beperken
 • Ook als zelfhulpmiddel zoals stress- of angstmanagement

Wat is Havening?

Havening is een bijzondere psycho-sensorische therapie die cliënten in staat stelt om traumatische gebeurtenissen en de bijbehorende negatieve emoties op te lossen. Er is een set van technieken die gebruikt kan worden binnen deze therapievorm, die gericht is op het herstel van het zelfregulerende vermogen van het brein. Onder andere door fysieke aanraking van bovenarmen, handpalmen en gezicht wordt het brein gestimuleerd om delta-golven in de hersenen te produceren.

Havening Techniques

Dit creëert een gevoel van rust en veiligheid en maakt het mogelijk dat traumatische herinneringen kunnen transformeren. Hierdoor wordt het genezingsproces in gang gezet. De kalmerende aanraking wordt meestal door de behandelaar toegepast bij de cliënt maar het is ook mogelijk dat cliënten dit bij zichzelf toepassen tijdens een Havening-sessie, begeleid door de therapeut. Op deze wijze kan er ook heel succesvol online via beeldbellen gewerkt worden met deze methode. Verder worden er luchtige afleidingstechnieken gebruikt door het werkgeheugen te belasten met eenvoudige neutrale opdrachtjes. De therapeut onderhoudt ondertussen een veilige, respectvolle en afgestemde interactie waardoor u op een prettige wijze aan het verwerken bent.

Havening brengt u naar een ‘haven’; een veilige plek waar het herstel kan beginnen. Uiteindelijk wordt u niet langer getriggerd door oude pijnlijke herinneringen en ervaringen en ontstaat er ruimte voor nieuw gedrag. Dit is een permanente verandering: het geheugen is niet langer verbonden met een trauma, het wordt slechts een ervaring uit het verleden, goedaardig en gedeactiveerd.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.havening.org en zie deze demo’s:

https://www.youtube.com/watch?v=rCQH2_YW46M

Resultaten

De Havening Therapie wordt ervaren als een prettige therapievorm waarbij u na een sessie meestal al verschil merkt en zelfs helemaal verlost kunt zijn van uw angst, fobie of klacht. Uiteraard kan de mate van succes variëren per persoon en is deze mede afhankelijk van de onderliggende complexiteit, hoe lang dit al bestaat en de inzet van de cliënt. Toch is het elke keer weer verbluffend hoe klachten die al jaren bestaan zo snel verdwenen kunnen zijn en ook niet meer verschijnen.

 

Havening Techniques Dr Ron Ruden quote

Brainspotting therapie

Rianne Hekking is een gecertificeerd Brainspotting therapeut en coach 

 

Wat is Brainspotting therapie (BSP)?

Dit is een relatief nieuwe, effectieve psychotherapeutische benadering. Het richt zich op het lokaliseren en verwerken van bewuste en onbewuste blokkades in brein en lichaam. Dit zijn vaak kleine of grote trauma’s die ons dagelijks functioneren op een negatieve wijze beïnvloeden.

Trauma

Elke levensgebeurtenis die lichamelijk of emotioneel letsel veroorzaakt, waarbij iemand zich door pijn of verdriet overweldigd voelt, machteloos of gevangen, kan zich ontwikkelen tot een blokkade of trauma. Dit lijdt vaak op latere leeftijd tot onbegrepen klachten zoals angst, stress, onrust, chronische pijn etc. Vaak leidt een te heftige gebeurtenis (voor die leeftijd) tot vermijding van die pijnlijke gevoelens. Dit is een beschermingsmechanisme van de mens om door te kunnen gaan in het leven. Maar deze afsluiting voor het voelen (disconnectie tussen lichaam en geest) heeft zijn prijs. Of dit gebeurt is uiteindelijk ook bepalend voor het ontstaan van een trauma (scheuring/afsplitsing) of niet, niet de gebeurtenis zelf.

Traumaverwerking

Brainspotting is een krachtige therapeutische methode die zich richt op de verwerking van trauma en blokkades door die gebieden in de hersenen te bereiken die zich aan ons cognitieve en verbale bewustzijn onttrekken en zo ons zelfhelend vermogen te stimuleren.

Brainspotting kan ook worden toegepast om onze natuurlijke lichamelijke hulpbronnen te lokaliseren, te verstevigen en ons daarmee als geheel veerkrachtiger te maken of prestaties te verbeteren.

Voorbij praten en inzicht krijgen

Brainspotting is een tool die begint waar de meeste klassieke praattherapieën eindigen. Met BSP is het mogelijk ervaringen te verwerken en symptomen aan te pakken die zich buiten het bereik van onze bewuste geest en onze verstandelijke vermogens bevinden.

Lichaamseigen helingsproces

Brainspotting werkt onmiddellijk in op de diepere hersenstructuren en het lichaam zonder dat het nodig is de hele tijd over je problemen te spreken of je ervaringen te analyseren. Het richt zich rechtstreeks op de onderliggende somatische (lichamelijke) / neurofysiologische component van je klacht. Zodra deze geïdentificeerd is, start in het brein automatisch een lichaamseigen helingsproces dat ervoor zorgt dat bepaalde systemen die in onevenwicht zijn geraakt, worden bevrijd en geïntegreerd.

Wat is een Brainspot?

Een Brainspot komt overeen met een oogpositie die verbonden is aan de emotionele activatie van een traumatisch of gevoelsmatig beladen probleem in het brein.
Met andere woorden: waar we kijken, beïnvloedt hoe we ons voelen.

De voordelen van Brainspotting:

 • Laagdrempelig en voor alle leeftijden geschikt, dus ook voor (jonge) kinderen
 • Effectief op een breed scala van aandoeningen zowel op lichamelijk als psychisch gebied
 • Nadruk op gevoelens in het lijf en minder op cognitie en verbale vermogens van de cliënt.
 • Diep bereik in de bewuste en onderbewuste gebieden van de hersenen 
 • Geen noodzaak om over de problemen te kunnen of moeten praten
 • Blijvend en diepgaand resultaat op het gebied van kwaliteit van leven, gevoel van (keuze)vrijheid en prestaties.

Elke levensgebeurtenis die lichamelijk of emotioneel letsel veroorzaakt, waarbij iemand zich door pijn of verdriet overweldigd voelt, machteloos of gevangen, kan zich ontwikkelen tot een blokkade in ervaring. Dit trauma wordt vastgehouden in het lichaam en in de geest.

Hoe werkt BSP?

BSP lokaliseert de bron en ondersteunt de cliënt om de emoties die destijds tijdens de gebeurtenis te overweldigend waren te voelen en te verwerken, maar nu samen met de therapeut en gedoseerd, zodat ze nu wel verwerkt kunnen worden in een veilige omgeving.

 Hoe wordt het ervaren?

BSP wordt door cliënten ervaren als intens maar niet overweldigend. De therapeut is namelijk maximaal gericht en afgestemd op de cliënt en beschermt deze tegen hertraumatisering. Cliënten ervaren vaak een intensieve samenwerking en en een diepe acceptatie waardoor ze zich ondersteund en veilig voelen. Bovendien werkt BSP relatief snel en eenmaal verwerkte trauma’s zijn ook definitief opgeruimd

 

Brainspotting in de praktijk

Brainspotting in de praktijk

 

Hoe werkt BSP in de praktijk?

De client bepaalt aan welk thema hij/zij die dag wil werken en wat de gewenste uitkomst daarvan is. De therapeut vraagt om kort de gebeurtenis te beschrijven en voordat de gevoelens te hoog oplopen wordt er gevraagd waar dat te voelen is in het lichaam en welke intensiteit dat heeft op dit moment. Samen wordt de brainspot (richting van de ogen) gelokaliseerd, vaak met een pointer. De therapeut helpt de cliënt die oogpositie voor een tijd vast te houden terwijl er aandacht is voor alle sensaties die dan opkomen. Ondertussen luistert de cliënt naar zachte bi-laterale muziek via een koptelefoon. De therapeut zit op een mindfulle wijze vlak tegenover de cliënt, vaak met de pointer in de hand, en volgt de cliënt, zijn reflexen en reacties nauwgezet. Af en toe worden er vragen gesteld aan de cliënt met het doel deze te laten focussen op wat hij voelt en om het proces te begeleiden maar er wordt relatief weinig gesproken. Uiteindelijk laat het lichaam en geest de spanning los, wat vaak zichtbaar is.

 Resultaten

In de praktijk worden cliënten verlost van ervaringen die zich op gezette tijden telkens opnieuw in hun leven aandienen. Brainspotting therapie stimuleert en activeert het zelf helend vermogen van het lichaam om op een diepgaand niveau van trauma te genezen. Het blijkt ook zeer goed te werken bij kinderen en jeugdigen. ‘BSP’ kan ook worden toegepast om onze natuurlijke lichamelijke hulpbronnen te lokaliseren, te verstevigen en veerkrachtiger te maken.

 

Brainspotting heeft daardoor niet alleen een positief effect op de kwaliteit van leven maar is ook bijzonder effectief gebleken waar het gaat om de verbetering van prestaties voor mensen die onder hoge druk moeten presteren: (top)sporters, acteurs, muzikanten, dansers, schrijvers of andere (professionele) performers en mensen met faalangst. Zie hierover meer bij ‘coaching’.

 

Rianne heeft BSP fase 1,2,3,4, de Masterclass en de Intensive (5-daagse door dr. D. Grand in de USA) gevolgd. Daarnaast ook: Brainspotting met kinderen en jongeren (een bij dr. Grixti en een bij  dr. Jacobi/Baumann ) en Brainspotting bij verslavingen (dr. Roby Abeles), evenals een training bij dr. Damir Del Monte over de werking van de brein bij trauma en bij BSP.

 

David Grand (phd.)

Brainspotting werd in 2003 bij toeval ontdekt dr. David Grand, psycotherapeut, coach en schrijver uit New York city. Inmiddels wordt het succesvol gebruikt in grote delen van de wereld en zijn er meer dan 10.000 therapeuten opgeleid.

Voor meer informatie over Brainspotting therapie door dr. David Grand zie: ww.brainspotting.com

https://www.youtube.com/watch?v=lm3Plvaf3UE&t=365s .  

 

 

 

Compassionate Inquiry

Rianne Hekking is CI-therapeut in opleiding. Het betreft een intensieve jaar-opleiding.

 

Wat is Compassionate Inquiry?

Dit is een nieuwe psychotherapeutische benadering, ontwikkeld door de arts dr. Gabor Mate, die onderzoekt wat er schuil gaat onder het uiterlijk zoals we ons tonen aan de buitenwereld, dus die blootlegt wie we werkelijk zijn.

Middels deze manier van bevragen worden diepere lagen aangeboord die onder de oppervlakte liggen. Hierdoor kunt u de onbewuste dynamiek leren zien die uw leven bepalen en leren hoe u hiervan bevrijd kunnen worden. Deze onbewuste dynamiek is een samenspel van o.a.herinneringen, het niveau van bewustzijn, verborgen oordelen en aannames en (weggestopte) gevoelens.

Voor meer informatie over Compassionate Inquiry door dr. Gabor Mate (in het engels) zie: https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=Q6_Gqkg-JnU

“The purpose of CI is to drill down to the core stories people tell themselves – to get them to see what story they are telling themselves unconsciously; what those beliefs are, where they came from; and guide them to the possibility of letting go of those stories, or letting go of the hold those stories have on them. That’s what CI is.”  Gabor Mate

 

Ik-grens bewustzijns therapie

Rianne Hekking is een gecertificeerd boundary based awareness counselor en groepstrainer. Sinds 2021 is Rianne ook gecertificeerd teacher in deze methode.


Onze psychische grens

Hoewel onze psychische grens niet zichtbaar is kunnen we allemaal voelen dat die er wel is. Dit ervaart u vaak pas als andere mensen over uw grens heen gaan, als u dat zelf doet of dit laat gebeuren. Een voorbeeld kan zijn dat u telkens weer overwerk verricht of eindeloos naar verhalen van een ander luistert terwijl de ander geen interesse in u toont. Andersom kunt u dit zelf ook doen door b.v. ongevraagd uw mening te geven over iemand of door zonder te kloppen de slaapkamer van uw kind in te gaan. Vroeg of laat leidt grensoverschrijdingen tot een onprettig gevoel, tot protest en zelfs woede.

 

Grensvisualisatie

Onze grens kan gezien worden als afbakening van onze psychische ‘ik-ruimte’ van de buitenwereld en die van een ander. Deze afbakening kan iemand (intuïtief) visueel maken met behulp van plankjes/blokjes, zoals dat gebeurt tijdens ‘ik-grensbewustzijn therapie of coaching’. Dit noemen we ook wel een 3-Dimensionale grensvisualisatie.

ik-grens bewustzijn blokjes

 Ik-grens visualisatie met blokjes

Bewustwording en verandering

Hierdoor kan er enerzijds gewerkt worden aan (meer) bewustwording van eigen grenzen (en die van anderen) en aan bewustwording van de ‘ik-ruimte’ daarbinnen. Tevens kunt u hiermee werken aan het verbeteren/veranderen van uw grenzen en het vormgeving van de ruimte tussen die grens (‘tuin onderhoud plegen’).

 

Dr. Nick Blaser

De Zwitserse Psychiater en psychotherapeut dr. med. Nick Blaser ontwikkelde een interpersoonlijk aandachtsmodel (interpersonal attention-management model) dat helpt om interacties beter te begrijpen. Hij introduceerde een model en werkmethode om de ik-grens ruimtelijk zichtbaar te maken. Sinds 2014 worden er in Nederland professionals opgeleid in deze therapievorm.

 

Resultaten

‘Ik-grens bewustzijnstherapie’ op basis van dit model leert u op een beeldende manier uw psychische grenzen te kennen en vorm te geven. Daarnaast geeft het inzicht op het directe effect dat uw grens heeft op b.v.  uw relaties en op het gevoel van geluk, kracht en zelfwaardering.

Het is een krachtige methode voor mensen die b.v. kampen met een (dreigende) burn-out, mensen die geen ‘nee’ kunnen zeggen of diegenen met klachten over een energiegebrek. Het werkt ook verhelderend bij relatieproblemen en werkgerelateerde problemen. Het visualiseren geeft een schat aan informatie en inzicht en de therapeutische interventies werken herstellend en helend.

Zie voor meer informatie en de online ik-grens test: https://www.ikgrensbewustzijn.nl

Kijk ook naar dit filmpje, hierin legt de ontwikkelaar uit hoe de tuin-metafoor werkt:
youtube.com/watch?v=HAXLc4XVMdQ&t=9s

Lees hier een artikel door Rianne Hekking over de preventieve mogelijkheden van deze methode

 

Referenties:

‘Ik vond het bijzonder om mijn persoonlijke grens visueel te maken met blokjes! Veel herkenning tussen mijn aanvankelijke grens/hek en hoe ik me voel; hoeveel energie het me kost om steeds alert te blijven wie er ongevraagd binnen komt en beperkt te zijn in mijn bewegingen. Mooi om te zien hoe daar steeds meer rust in kwam. Mijn eigen tuin voelde steeds meer kloppend en prettiger en ik kreeg ook steeds meer rust en bewegingsvrijheid. Heel bijzonder, vooral ook om te merken dan het gelijk een uitwerking heeft op het dagelijkse leven. Dank je wel!’

EE, 2016

Mijn tuinhek bouwen met Rianne…
‘Ik kan iedereen aanraden op deze speelse en praktische manier inzicht te krijgen in je eigen handelen en hoe dit te veranderen. Rianne geeft de rust en veiligheid om open en volledig jezelf te kunnen zijn. Je bent zelf aan zet. Ze vraagt door en ondersteunt subtiel waar nodig. Fijne werkwijze die tot inzicht en resultaat leidt!’

Monique B. 2016

 

Acceptance and Commitment therapy

Rianne Hekking is gecertificeerd ACT therapeut voor kinderen en volwassenen


Wat is Acceptatie and Commitment Therapy (ACT)?

Dit is een relatief nieuwe vorm van gedragstherapie die u kan helpen beter om te gaan met uw problemen en klachten. Hierdoor wordt voorkomen dat u telkens weer vastloopt en kunt u zich bezig gaan houden met de meer waardevolle dingen in het leven. De behandeling richt zich niet in eerste instantie op het verbeteren of oplossen van langer bestaande klachten. Er wordt ingestoken op samen met u, uw leven met deze klachten een meer waardevolle invulling te geven. Zodra u door oefening leert uw energie in positieve en veranderbare dingen te steken gaat u meer voldoening, trots en energie voelen, waardoor vaak ook een afname van de klachten ervaren worden.

Binnen ACT wordt niet zozeer met de symptomen gewerkt maar met de relatie die u heeft met uw gedachten daarover.

 

Hoe werkt ACT?

ACT werkt veel met aandacht gerichte oefeningen; mindfulness oefeningen. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van metaforen, de therapeutische relatie, ervaringsoefeningen en humor. ACT is interessant voor iedereen die aan psychologische flexibiliteit wil werken. Of u nu psychische klachten hebt of niet, zelf hulpverlener bent of niet. ACT helpt u als u bewust wilt leven en meer uit het leven wilt halen dan je nu doet.

ACT bestaat uit twee kernonderdelen: Acceptatie & Commitment.

Bij het Acceptatie onderdeel leert u op een handige manier om te gaan met uw persoonlijke obstakels. U leert hier ruimte maken voor vervelende gevoelens, afstand nemen van moeilijke gedachten, op een andere manier naar uzelf kijken, en tenslotte uw aandacht te richten op het hier en nu. Met deze vaardigheden zult u merken dat u niet meer zo snel vastloopt in obstakels.
Het Commitment onderdeel richt zich op het weer opnieuw gaan investeren in uzelf. U begint met stilstaan bij wat u echt belangrijk vindt in het leven, waarna u weer concreet gaat investeren in de dingen die er echt toe doen. Deze twee kernonderdelen samen zorgen ervoor dat u persoonlijke veerkracht ontwikkelt.

Resultaten

ACT is een bewezen effectieve therapie voor verschillende problemen, waaronder angst, depressie en lichamelijke ongemakken. ACT is daarnaast ook te gebruiken door mensen die geen klachten ervaren maar hun kwaliteit van leven willen verhogen en hun persoonlijke veerkracht willen vergroten.

 

Voor meer informatie over ACT in het engels zie: https://www.youtube.com/watch?v=PmKEvlv9Cys

Schematherapie

Rianne Hekking heeft de gevorderde opleiding schematherapie met succes afgerond


Wat zijn Schema’s?

Schema’s zijn de interne ‘blauwdrukken’ die bepalen hoe iemand naar zichzelf kijkt, naar anderen en naar de wereld om zich heen. Als u telkens in dezelfde valkuil stapt en zich voortdurend negatieve patronen herhalen in uw leven, dan zou er sprake kunnen zijn van negatieve schema’s. Negatieve schema’s zijn hardnekkig: ze lopen als een rode draad door het leven, vormen overtuigingen, gevoelens en ervaringen. Ze ontstaan veelal door nare ervaringen tijdens de kindertijd. Bijvoorbeeld in de steek gelaten worden door een ouder, of gepest worden op school.
Elk kind heeft behoefte aan veiligheid, verbondenheid, autonomie en waardering, maar ook aan realistische grenzen. Dit zijn de basisbehoeften. Als hieraan niet wordt voldaan ontwikkelt een kind negatieve schema’s. Deze neem je mee in het volwassen leven. Iemand die als kind slecht is behandeld door zijn ouders, kan zich vanuit het schema ‘wantrouwen’ voortdurend bedreigd voelen. Een ander, die altijd gekleineerd is als kind, kan zich continu minderwaardig voelen vanuit het schema ‘waardeloosheid’.
Hoewel ze niet goed zijn, voelen negatieve schema’s vaak wel vertrouwd aan. Nieuwe ervaringen zijn vaak een bevestiging van die schema’s.

Hoe tonen schema’s zich?

Er zijn verschillende manieren waarop negatieve schema’s zich uiten in het dagelijkse leven: sommige mensen geven zich over aan hun schema’s (b.v. ‘ik ben ook een mislukkeling’) en laten zaken in het leven mislukken. Anderen overschreeuwen zichzelf juist, waardoor ze niet meer stil hoeven te staan bij hun onzekerheid, met als gevolg dat ze anderen op afstand houden. Negatieve schema’s leiden bijna altijd tot niet-helpend gedrag.

Hoe werkt schematherapie?

Het doel van de schematherapie is u te helpen om oude schema’s op te sporen en te leren beseffen hoe deze zijn ontstaan. De ST-therapeut zal u helpen om tot het besef te komen dat hoe u vroeger behandeld bent niet komt doordat er iets mis met u was, maar omdat er niet aan uw basisbehoeften voldaan kon worden. U krijgt ook inzicht in hoe de schema’s in stand worden gehouden. In de therapie worden de omstandigheden die tot het ontstaan van de schema’s hebben geleid besproken en behandeld. Dat is waarschijnlijk een ingrijpend proces, omdat het vaak om verdrietige, pijnlijke, of zelfs traumatische gebeurtenissen gaat. Samen met de therapeut wordt onder ogen gezien welke basisbehoeften zijn gefrustreerd en hoe het eigenlijk had moeten gaan. Vervolgens zal de therapeut u leren hoe u in het volwassen leven beter voor uzelf kan zorgen en hoe u anderen toe kan staan om voor u te zorgen. Zo doorbreekt u het patroon wat in uw jeugd is ontstaan en komt u van de negatieve schema’s af.

Kortom binnen schematherapie gaat men met bepaalde technieken op zoek naar negatieve schema’s en wordt er gewerkt aan het verzwakken ervan, terwijl men tegelijkertijd de gezonde kanten van de persoon versterkt. Er wordt veel gewerkt met innerlijke delen die een gezonde vorm gaan aannemen.

Omdat schematherapie zich richt op het behandelen van hardnekkige patronen, is het met name geschikt voor mensen met (trekken van) persoonlijkheidsproblematiek of mensen met chronische of herhaaldelijk terugkerende psychische klachten, waaraan bepaalde karaktertrekken ten grondslag liggen. In de basis-GGZ wordt deze techniek niet zo vaak gebuikt. In onze Praktijk worden onderdelen uit deze therapievorm gebruikt zoals b.v. de ‘stoelen techniek’ of ‘veilige plek zoeken’

Voor meer informatie: https://www.schematherapie.nl

Innerlijke delen therapie

Rianne Hekking heeft meerdere cursussen en opleidingen gevolgd die gebaseerd zijn op het werken met innerlijke delen zoals IFT (Internal Family system Therapy),  Partswork en het Innerlijke kind werk

 

Wat is IFT en een innerlijke delen therapie?

Dit zijn vormen van lichaamsgerichte therapie, die bedoeld is voor mensen, die hun oorspronkelijkheid terug willen vinden en open staan voor persoonlijke en spirituele groei. In deze therapie werken we met het beeld van het ‘innerlijke kind’ maar vaak ook met andere delen, zoals b.v. het (over) kritische deel in je en het volwassen deel. We gaan ervan uit, dat in de eerste levensjaren van een kind een soort blauwdruk ontstaat over hoe iemand omgaat met zijn/haar emoties, behoeftes en verlangens.
Het natuurlijke en het gekwetste kind in ons,  zijn vaak enkele van onze delen.

The inner child - innerlijke delen therapie

The inner child – innerlijke delen therapie

Als een kind geboren wordt, is het vol innerlijke wijsheid en intuïtie, ook is het heel gevoelig, kwetsbaar en vaak levenslustig. Dit natuurlijk/authentieke kind hebben we allemaal nog in ons; we zijn het alleen vergeten omdat we door onze opvoeders (ouders, leraren, sportcoach etc) niet genoeg welkom geheten werden: het kind mocht niet kwaad, luid, veeleisend of te levenslustig zijn, of het mocht b.v. niet huilen. Ook werden zijn behoeftes aan aanraking, erkenning en ondersteuning vaak niet vervuld. Hierdoor ontstaat het gekwetste kind met overtuigingen over zichzelf, bv.: ‘ik ben niet goed genoeg’, ‘ik ben het niet waard om van gehouden te worden’ etc. Deze vroege overtuigingen kunnen heel diep zitten en in het volwassen leven onbewust doorwerken, veelal in vorm van self-fulfilling prophecy of als belemmerende overtuigingen.
Het gekwetste kind past zich aan zijn omgeving aan om te overleven (omdat het afhankelijk is van zijn ouders/volwassenen) en ontwikkelt hiervoor diverse strategieën om alsnog te krijgen wat het nodig heeft qua basisbehoeften. Als volwassene gebruiken we deze coping-strategieën vaak nog steeds, terwijl ze niet echt meer nodig zijn. Sterker nog, vaak belemmeren ze ons om ons eigen leven te leiden.

 

Een nieuwe weg

In het innerlijke kind werk maakt u contact met het natuurlijke kind in uzelf: met al uw kwaliteiten, kracht, levendigheid, vrijheid, zachtheid en liefde. Dit maakt u als volwassene ook krachtiger. Daarnaast ontmoet u het kind-deel in u, dat nog steeds leeft met de negatieve overtuigingen van toen. U gaat vanuit het perspectief van de volwassene, die u nu bent, terug in de tijd, om u bewust te worden van de gedragspatronen, die toen ontstaan zijn. Door deze bewustwording krijgt u de keuzemogelijkheid om in uw huidige leven anders met uw gevoelens en emoties om te gaan. U neemt uw gekwetste kind als het ware bij de hand en geeft uw natuurlijke kind de ruimte voor alle kwaliteiten en mogelijkheden, die het in zich heeft. U wordt als het ware ‘herboren’.

 

Voor meer informatie zie: https://www.youtube.com/watch?v=GHcqSuWVcnA

  

Systemisch werk

Rianne Hekking heeft de intensieve opleiding ‘systemisch werk’ afgerond, volgt workshops en neemt deel aan intervisie. 

Systemisch waarnemen

Bij systemisch waarnemen kijken we naar de onderstroom en de dynamieken; het grondpatroon van een vraag of probleem. Het gaat daarbij niet om de inhoud van de verhalen en gebeurtenissen of over hoe iemand als kind was. Het is niet van belang wat er is gebeurd (inhoud) maar om de plaats die u inneemt ten opzichte van elkaar, in het (familie of organisatie)systeem en de emoties en die hiervan het gevolg zijn (geweest). Maar het gaat ook om het onderzoeken van de betekenis die u daaraan hebt gegeven en waar nodig te veranderen. Doel is dat ieder de plek inneemt waar hij/zij hoort, die gezond is, waar geven en nemen weer in balans zijn en waar het systeem een steun is, in plaats van een last.

Onderdeel van een geheel

Vanaf onze geboorte maken we deel uit van systemen zoals ons gezin, familie, vrienden, school, werk en land. Al deze systemen hebben hun eigen cultuur, hun eigen regels en wetten. Een aantal van deze wetten en regels zijn zichtbaar en expliciet, maar meestal zijn ze onzichtbaar en impliciet. Al deze systemen hebben invloed op ons. Daarnaast hebben onze familie en de voorgaande generaties een doorslaggevende invloed op hoe wij ons leven ervaren en hoe we ons leven vorm geven.

Onze loyaliteit aan ons systeem

Bewust of onbewust zijn we loyaal aan ons familiesysteem en houden we patronen in stand die niet meer dienen. Dit kan zich uiten in terugkerende conflicten, geen rust kunnen vinden, succes of faalangst, moeite hebben bij uzelf te blijven, het niet uiten van gevoelens etc.
Een opstelling is een hele mooie en bijzondere methode, die zicht- en voelbaar maakt wat er in uw systeem speelt. Verborgen dynamieken worden helder. De opstelling geeft u nieuwe inzichten over uzelf, uw plek en de onderlinge verhoudingen binnen uw familiesysteem, waardoor het niet meer verborgen is. Door het zichtbaar te maken is ook een oplossing mogelijk. Het is niet altijd een kant-en-klare oplossing, maar het begin van een oplossing die zich in de tijd erna kan gaan ontvouwen.

Hoe werkt een opstelling?

U begint met de vraag die u wilt inbrengen, waarbij we de vraag verkennen, want soms ligt er nog een vraag onder. Daarna kiest u gevoelsmatig, onder begeleiding van uw facilitator, uit de groep representanten een aantal mensen;  één voor uzelf en een aantal mensen voor uw familieleden of b.v. collega’s, hetgeen relevant is voor de vraag. U plaatst deze representanten intuïtief in de ruimte. Het kan ook zijn dat representanten worden opgesteld voor uw werk, verdriet, ziekte, financiën, verlangen of datgene waarin u wilt groeien. De representanten ervaren hoe het is om op die plek te staan in het systeem dat u hebt opgesteld. Vervolgens mogen de representanten een beweging maken die van binnenuit gevoeld wordt. Uiteindelijk zal de kern van het probleem zichtbaar worden en ervaart u door te kijken en soms ook door in de opstelling te staan, wat de invloed hiervan is op uw huidige situatie. Hierdoor ontstaat ruimte voor acceptatie en verandering.

Verschillende soorten opstellingen

De grondlegger van het opstellen is Bert Hellinger. Hij is met familie-opstellingen begonnen en daarna is het opstellen steeds verder uitgebreid en ontwikkeld. Binnen het systemisch werk bestaan er verschillende stromingen en soorten opstellingen, zoals o.a.

 • familie-opstellingen
 • organisatie-opstellingen
 • opstellen van ziekten
 • werk-, loopbaan- en keuze opstellingen.
 • opstellen van het verlangen

Binnen Outside-in psychologie praktijk Hekking kan een keuze gemaakt worden voor een van deze soort opstellingen, afhankelijk van de soort vraag. Binnen deze praktijk wordt opstellingenwerk meestal individueel gedaan.

Resultaten

Ongeacht welke stroming opstellingen-werk wordt gebruikt, is het een hele mooie methode die inzicht geeft in waarom u reageert zoals u reageert. Hierdoor kunt u handelingen en reactiepatronen gaan begrijpen, waardoor u meer inzicht krijgt in hoe u uw leven vormgeeft en vanuit welke impulsen u dat doet. Handelt u vanuit oud zeer (trauma), ben u zich ergens voor aan het verstoppen (overleven) of handelt u op een manier die goed en gezond voor u is? Door op deze manier te werken wordt er een veranderproces in gang gezet dat nog lang kan nawerken.

 

Contextuele therapie

Rianne Hekking heeft de vervolgopleiding contextueel werken met ‘Een taal erbij’ succesvol afgerond


De contextuele benadering

Dit is een levensvisie waarbij de lasten, vragen en problemen van de cliënt nooit op zichzelf staan, maar in zijn context worden gezien. Zelfs als er nooit iemand uit die context mee komt naar de therapiesessies is het helpend om de invloed van de omgeving te zien en te gebruiken.

Een taal Erbij

Soms is het ingewikkeld om onder woorden te brengen, wat van binnen wordt ervaren en beleefd. Het werken met de poppetjes volgens de methode ‘Een taal erbij’ helpt de situatie, de gevoelens, de dynamiek en onderlinge de banden in beeld te brengen.
Door middel van Duplo en Playmobil poppetjes richt ‘een taal erbij’ zich op het visualiseren van het probleem van de cliënt. Daarnaast wordt de cliënt gestimuleerd om zijn innerlijk gesprek zichtbaar te maken.
In de methodiek wordt dit innerlijk gesprek uitgebeeld met 2 poppetjes: het volwassen deel en het innerlijk kind. Dit innerlijk kind loopt altijd met ons mee, of we dat nu willen of niet, of we dit nu merken of niet. Allemaal hebben we onze eigen relatie met dit kind en niet altijd kunnen we er goed mee overweg. Het is gevormd door onze relationele geschiedenis. Ons welbevinden wordt bepaald door onze relatie die we ermee hebben

Relaties zichtbaar maken met duplo poppetjes

Relaties in het heden kunnen bekeken worden door de eigen werkelijkheid van de cliënt met de poppetjes concreet op tafel te zetten. Tegelijkertijd wordt het verleden erbij geplaatst, omdat er altijd een verbinding bestaat tussen het nu en de geschiedenis (uw familiesituatie als kind).
‘Een taal erbij’ is inzichtgevend en verhelderend. De ervaring is dat mensen zich over het algemeen goed kunnen identificeren met het concept van de poppetjes.

contextuele therapie visualisatie met Duplo poppetjes

 Contextuele therapie met ‘Een taal erbij’

 

Toegevoegde waarde van deze aanpak

Door te werken met de poppetjes (volgens het contextuele concept) komt u dichtbij uw gevoel en kunt u door de therapeut erkenning krijgen voor uw lief en leed; niet alleen met woorden maar ook door er samen naar te kijken. De toegevoegde waarde hiervan is dat het beeld langer op het netvlies blijft hangen en u de gelegenheid krijgt de gevoelens te verwerken die destijds niet verwerkt konden worden. De therapeut en de cliënt kunnen zich samen buigen over wat er te zien valt en in het hier en nu te veranderen is. Deze methode wordt b.v. ook vaak gebruikt in rouwtherapie.

Niet alleen de pijnlijke processen worden zichtbaar maar ook krachten en hulpbronnen voor de toekomst. Dit werkt ondersteunend bij het werken aan verandering. Naast het feit dat het soms helpend is om met meer afstand letterlijk te kijken naar uzelf, uw familie (dus systemisch) en de dingen waar u tegenaan loopt, is ook bewezen dat het visualiseren van problemen effect heeft op bepaalde hersengebieden. Daar treedt ontspanning op en dit heeft effect op een betere informatieverwerking en herstel.

 

Voor een voorbeeld zie https://www.youtube.com/watch?v=biwW1JLAnGs

Focussing

Wat is Focussing?

Focussing is aandacht geven aan iets binnen in uw lichaam dat nog vaag is en waarvan u toch kunt voelen dat het hoort bij iets in uw leven. Als u bij dat ‘iets’ stilstaat op een vriendelijke, uitnodigende manier, krijgt het de kans zich te ontvouwen en zijn eigen verhaal te vertellen. Het wordt duidelijk waar het echt om gaat. Meestal leidt dit tot opluchting, fysieke ontspanning en kleine of grote veranderingen ten goede in uw leven.

Hoe werkt Focussing?

Bij focussing bent u niet bezig met het steeds opnieuw beleven van gevoelens en ook niet met van alles uitpluizen over uzelf en verklaringen te zoeken. Het is een proces van luisteren naar wat uw lijf u aanreikt en dan met aandacht en respect stilstaan bij wat er daar vanbinnen ís. Dit stilstaan en ervaren van het gevoel diep in u, gebeurt zonder oordeel en zonder meteen met een oplossing te willen komen.  Uw behandelaar begeleidt u daarbij met het stellen van vragen. Het verrassende is dat er dan op een heel diep niveau verandering kan komen; uw lichaam en geest weet zelf hoe dat moet.
Sommige mensen focussen van nature; zij hebben een soort naar binnen gerichte, luisterende aandacht voor wat er lijfelijk in hen omgaat. De meeste mensen moeten het (opnieuw) leren.

Resultaten

Focussing helpt om oude pijn en oude patronen los te laten, of die delen van uzelf die u verbannen hebt, weer in het geheel op te nemen. Dat geeft ruimte voor innerlijke groei en er komt energie vrij voor nieuwe ontwikkelingen. Focussing brengt ontspanning, helderheid en innerlijke balans. Het vergroot uw bewustzijn en u leert uzelf beter kennen; u gaat beter voelen wat bij u past en wat u wilt.

Voor meer informatie zie dr. Gendlin over Focussing (in het engels) https://www.youtube.com/watch?v=j7PEC5Mh5FY

Psycho-educatie

Psycho-educatie betekent kennisoverdracht; uitleg over het menselijk functioneren, over lichamelijke en psychische processen die gerelateerd zijn aan bepaalde klachten. Bijvoorbeeld, wanneer u last hebt van hyperventilatie met paniekaanvallen en u krijgt uitleg over wat er in het lichaam gebeurt tijdens een hyperventilatieaanval, dan kan die kennis al een deel van de angst weg nemen. Een ander voorbeeld is b.v. dat mensen met autisme vaak een barrière voelen om dingen te doen en daardoor veel uitstelgedrag vertonen. Uitleg hierover, ook aan de omgeving van de client met autisme, kan meer begrip en steun opleveren.

MEP Mind-Eye-Power

De ogen zijn het toetsenbord van de hersenen en met bepaalde oogbewegingen krijg je grip op de bedrading van het brein. Je kunt het trauma van cliënten letterlijk en figuurlijk ontzenuwen. Mind Eye Power is niet persé alleen gericht op traumabehandeling maar kan  ook ingezet worden om  ongezonde overlevingsmechanismen te ontkoppelen en te overschrijven.

 

Tarieven:

Onze praktijk werkt niet met vergoede zorg via zorgverzekeringen of gemeenten

Indien uw klachten gerelateerd zijn aan uw werk dan kunt u uw werkgever verzoeken de behandeling te vergoeden.

Voor bedrijven

De praktijk werkt regelmatig voor bedrijven en krijgt de verwijzingen via bedrijfsartsen.  Deze dienstverlening is uitsluitend op offertebasis. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

 

Tarieven 2024 voor zelfbetalers 

Voor werkgevers, gemeentes en bedrijven geldt een ander tarief. Neem daarvoor contact op. Er kan ook een traject gepland worden.

 .

Prestatie Tijdsduur Tarief
(Online) consult volwassenen en kinderen 50  minuten (+ 10 min. admin.) € 100,00
Dubbel consult volwassenen 100 minuten (+ 20 min. admin.) € 185,00
Intake incl. doelen (eerste afspraak) 60  minuten  (+ 30 min. admin.) € 130,00
Uitgebreid e-mail consult per keer € 25,00
No Show/te laat annuleren per keer € 50,00
Reiskostenvergoeding (excl. tijd) per km. € 0,39
 

Online cliënten betalen voorafgaand aan elke sessie. U ontvangt informatie over de wijze van betaling.

Bij afspraken in de praktijk wordt u geacht gelijk na de sessie te betalen. U ontvangt een factuur per sessie of naar afspraak.

Voor Tarieven van supervisie en coaching: zie bij ‘Coaching & Workshops’ 

Outside-in Psychologie Praktijk Hekking heeft geen contract afgesloten met de gemeentes. Dat betekent dat de hulp aan minderjarigen (en hun ouders/verzorgers) helaas niet vergoed wordt.

Facturen en andere privacy gevoelige informatie worden zoveel mogelijk verzonden via het extra beveiligde electronisch patiënten dossier (EPD). Na uw start met een traject krijgt u inloggegevens om via het EPD te communiceren en gebruik te maken van alle andere mogelijkheden die het EPD biedt.

Voor cliënten onder de 18 jaar ontvangen de ouders/verzorgers na elke sessie een factuur via e-mail. Outside-in Psychologie Praktijk Hekking heeft geen contract afgesloten met de gemeentes. Dat betekent dat de hulp aan minderjarigen (en hun ouders/verzorgers) niet vergoed wordt.

Algemene betalingsvoorwaarden volgens de beroepsvereniging
Artikel 1

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog (hierna te noemen: behandelaar) en de patiënt.

Artikel 2

No-show: Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de behandelaar gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de patiënt in rekening te brengen. Dit betekent dat de patiënt buiten de kosten voor de behandelingen een aparte factuur krijgt. Deze factuur moet de patiënt zelf betalen en kan niet bij de zorgverzekeraar ingediend worden.

Artikel 3

De door de behandelaar aan de patiënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de patiënt binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

Artikel 4

Indien de patiënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, dan krijgt de patiënt een laatste gelegenheid om de factuur zonder ophoging van kosten binnen 14 dagen te betalen.

Artikel 5

Voldoet de patiënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 6

Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de patiënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25,-.

Artikel 7

Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de patiënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Disclaimer:

Indien er ondanks alle getrachte zorgvuldigheid toch onvolledigheid, onjuistheid of (type)fouten zijn ontstaan in de weergave van de tekst of tarieven op deze website kan er geen aanspraak gemaakt worden op een contractuele overeenkomst of verplichting op basis van deze foutieve weergave. Bij twijfel over de juistheid of actualiteit van tekst of tarieven verzoeken wij u eerst contact op te nemen met Outside-in Psychologie Praktijk Hekking.

Verder is het verboden om (gedeelten uit) teksten of afbeeldingen over te nemen uit deze website zonder uitdrukkelijke toestemming van Rianne Hekking.

AANMELDING

Voor coaching/workshop/ supervisie of bij vragen:

zie invulveld hieronder:

Hoe wij met uw privacy omgaan, leest u hier: Privacy Policy

Outside-In Psychologiepraktijk Hekking

Adres: Josef Israelslaan 123
6813 JC Arnhem

E-mail: 
psychologiepraktijkhekking@gmail.com

Tel: +31 6 10548159

Openingstijden:

Voor cliëntencontacten is de praktijk geopend  op

Maandag tot en met donderdag

van 12:00 - 18:00 uur

• GZ-psycholoog en orthopedagoog

• Brainspotting therapeut

• Coach voor prestatieverbetering

• Ik-grens bewustzijn therapeut  en trainer en opleider

• Havening therapeut

• Supervisor 

 

 

 

Kvk nummer: 55711847

AGB praktijk: 94063046

AGB zorgverlener: 94010809

BIG: 59049655925

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut