Verwijzers

Informatie voor verwijzers

Outside-in Psychologie Praktijk Hekking

 

 

   • Is dagelijks bereikbaar voor telefonisch overleg met verwijzers tel: 06 10 54 81 59 of stuur een e-mail naar PsychologiePraktijkHekking@gmail.com
   • Neemt binnen 24 uur contact op met de cliënten die zich aangemeld hebben
   • Na het intakegesprek is er geen/korte wachttijd
   • Kan therapie bieden ter overbrugging van wachttijden voor SG-GGZ bij acceptatie door zorgverzekeraar of zelf betalende cliënten
   • Biedt ook online behandeling via video-conference zodat afstand of reizen geen belemmering hoeft te vormt voor de cliënt
   • Biedt indien nodig behandeling op locatie / aan huis
   • Biedt desgewenst behandeling in het Engels
   • Is gespecialiseerd in trauma- behandeling en behandeling/coaching van mensen met een Autisme Spectrum Stoornis
   • Kan (in veel gevallen) starten met behandeling terwijl er sprake is van verslavingen 
   • Biedt behandelmogelijkheden van een aantal (milde) verslavingen
   • Biedt op een interactieve wijze scholing aan zorgprofessionals over o.a.
    • Effecten & behandeling van psychisch (en lichamelijk) trauma (dr. David Grand)
    • Preventie van o.a. burnout / slachtoffer van pestgedrag door uitleg over bescherming van persoonlijke grenzen (dr. Nick Blaser)
    • Compassionate Inquiry – een respectvolle en effectieve benadering van cliënten (dr. Gabor Mate)

Vermeld in uw verwijsbrief voor GB-GGZ:

   • NAW gegevens en de AGB code van u als verwijzer
   • Uw handtekening
   • NAW gegevens en geboortedatum van de cliënt
   • De datum van verwijzing moet voor de datum van de eerste afspraak liggen
   • Uitspraak van een vermoeden van een DSM-V diagnose; klachtenbeeld 
   • Reden van verwijzing, relevante voorgeschiedenis
   • Verwijzing naar Generalistische Basis GGZ

Voor vragen of contact: 

11 + 1 =

Hoe wij met uw privacy omgaan, leest u hier: Privacy Policy

Outside-In Psychologiepraktijk Hekking

Adres: Josef Israelslaan 123
6813 JC Arnhem

E-mail: 
psychologiepraktijkhekking@gmail.com

Tel: +31 6 10548159

Openingstijden:

Voor cliëntencontacten is de praktijk geopend  op

Maandag tot en met donderdag

van 8:30 - 17.30 uur

Ook buiten kantooruren zijn er soms mogelijkheden

• GZ-psycholoog
• Brainspotting therapeut
• Coach voor prestatieverbetering
• Ik-grens bewustzijn therapeut  en trainer
• Havening practitioner

 

Kvk nummer: 55711847
AGB praktijk: 94063046
AGB zorgverlener: 94010809
BIG: 59049655925
Goedgekeurd kwaliteitsstatuut