Onze praktijk biedt een modulair opleidingstraject aan tot:

Boundary Based Awareness Coach/Counselor

 

Dit opleidingstraject is gebaseerd op de theorie en het het werkmodel van dr. Nick Blaser. Deze methode is:

inzicht gevend, ik-versterkend en transformerend en daardoor goed in te zetten bij o.a. relatiethema‘s, traumaverwerking, communicatie en opvoedingsvraagstukken, ruimte innemen, doelen stellen, teambuilding, samenwerking, leiderschap, burn-outpreventie, het leren omgaan met en het plaatsgeven van gevoelens en bij hoogsensitiviteitsproblematiek.

 

De volledige BBACC opleiding bestaat uit:

  • MC I Een driedaagse basistraining
  • MC II Een driedaagse verdiepingstraining
  • MCI II Een online SBATraining, gedurende 8 weken 1x per week met begeleiding
  • Een stage (het zelf bieden van de SBAT)
  • Een eindwerkstuk en reflectieverslag

 

Masterclass I:  Grenzen stellen met compassie – werken met ik-grenzen. Een driedaagse basismodule

De opleiding start met een basistraining. In deze driedaagse maken de cursisten zich de theorie en visie op het belang van (ik-)grensbewustzijn eigen. Daarnaast leren de deelnemers om met het ruimtelijke aandachtsmodel te werken, o.a. door het begeleiden van driedimensionale grensvisualisaties (3-DGV).

 

 

Masterclass II:  Grenzen stellen met compassie – werken met gevoelens. Een driedaagse verdiepingsmodule

Deze verdiepingsmodule wordt gevolgd wanneer de cursisten met deze methode in hun praktijk aan het werk gegaan zijn. De module start met een (groep-)supervisiedag. In deze module wordt dieper ingegaan op het omgaan met gevoelens in het ruimtelijke model. Daarbij wordt er onderscheid gemaakt tussen oude en actuele, aangename en onaangename gevoelens en tussen eigen en vreemde gevoelens. De deelnemers krijgen inzicht in het belang van de ik-grens met betrekking tot interpersoonlijke gevoelsdynamieken. Tijdens de verdiepingsmodule wordt onder meer gewerkt aan: psychische trauma‘s, psychiatrische ziektebeelden en contra-indicaties. Het werken met de 3-DGV wordt verder verdiept, evenals de theoretische kennis.

 

Masterclass III: Self-Boundary Awareness Training, stage en eindwerkstuk

Om het ik-grensbewustzijn in het eigen handelen en werken te kunnen integreren nemen de cursisten deel aan de acht-weekse self-boundary awareness training (SBAT). De SBATraining vindt wekelijks op een vast tijdstip in de avond plaats, waarbij de studenten hun ervaringen met elkaar delen. Dit onderdeel van de opleiding zal per video-conferentie worden gegeven.

Het tweede gedeelte van Masterclass III bestaat uit een stage waarbij de deelnemers zelf, onder supervisie van Rianne Hekking een SBATraining geven. De opleiding wordt afgerond met een werkstuk en een reflectie-verslagje.

 

Na het volledig en succesvol doorlopen van de opleiding ontvang je het officiële certificaat tot ‘Boundary Based Awareness Counselor/Coach’. Dit geeft je de bevoegdheid de acht weken-durende SBAT ik-grenstraining zelf aan te bieden. Daarnaast heb je de beschikkig over een theorie en  ‘taal’ die innerlijke dynamieken eenvoudig beschrijft en kun je met je clienten, scholieren of andere doelgroep werken met het werkmodel; de 3 dimensionele grensvisualisatie.

Zie voor meer informatie op www.ikgrens.nl